Published:

Vogue Korea Sasha Pivovarova Nino Muoz  Ye Young Kim Vogue Korea Sasha Pivovarova Nino Muoz  Ye Young Kim Vogue Korea Sasha Pivovarova Nino Muoz Ye Young Kim Vogue Korea Sasha Pivovarova Nino Muoz Ye Young Kim Vogue Korea Sasha Pivovarova Nino Muoz Ye Young Kim Vogue Korea Sasha Pivovarova Nino Muoz Ye Young Kim Vogue Korea Model: Sasha Pivovarova Photographer: Nino Muoz Styled by: Ye Young Kim